הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות לתארים מתקדמים.

תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".  

 

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:

רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).

זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).

זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (pdf).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

הרשמה לסמסטר קיץ תשפ"א
עבור רווקים

מועד הרישום לתקופת הקיץ: 8.6.2021 ועד 10.6.2021

הרישום ייעשה באתר המעונות:

https://techmvs.technion.ac.il:3443/cics/wdm/wdmsumr1

הבהרות לגבי הרישום:

 • דיירים שיבקשו להישאר בחדרם, בקשתם תאושר באופן אוטומטי, אלא אם תישלח תשובה שלילית עד שבוע ימים מיום שליחת הבקשה.
 • דיירים שיבקשו לעבור למעונות אחרים, יירשמו באתר ויקבלו תשובה בדוא"ל, עד שבוע ימים מיום שליחת הבקשה.

מועדים:

 1. סיום מגורים בסוף סמסטר אביב - עד 29.7.2021 בתאום עם אחראי הביתן לפחות 3 ימים מראש (ניתן לעזוב לפני, התשלום יהיה לפי חצאי חודשים). במקרים מיוחדים ניתן לפנות לאחראי האזור ולבדוק אפשרות של דחיית הפינוי.
 2. מועד המעבר בין אזורים לקראת סמסטר קיץ – 1.8.2021 בין השעות 8:00 – 13:00. קבלת המפתח תהייה במשרד המעונות האזורי.
 3. פינוי בסוף סמסטר קיץ – עד 12.10.2021 (ניתן לעזוב לפני).
 4. סטודנטים שיגורו במעונות בתקופת הקיץ וימצאו זכאים למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב, יוכלו להמשיך להתגורר במעונות ברצף. יש לקחת בחשבון שייתכן מעבר בין האזורים לקראת סמסטר חורף, בהתאם להחלטת השיבוץ.

הערות:

 • ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
 • המעונות יינתנו על בסיס מקום פנוי.

עבור זוגות וזוגות עם ילדים

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 8.6.2021 – 10.6.2021

הרישום ייעשה באמצעות שליחת מייל אל: couples@technion.ac.il.

 1. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ – לא צריכים להירשם.
 2. זוגות וזוגות עם ילדים שמעוניינים לעבור דירה בקיץ,
  יכתבו למייל: couples@technion.ac.il עד 10.6.2021. בקשות שיגיעו לאחר מכן ייענו בשלב מאוחר ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
  במייל יש לציין שם מלא, ת"ז, כתובת במעונות ושלושה סוגי מעונות מועדפים.
 3. .מועד המעברים בין הדירות – 1.8.2021

תשובות יינתנו בדוא"ל עד סוף חודש יוני.

יציאה מהמעונות:

זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ועוזבים יעשו זאת באחד ממועדי היציאות שלהלן ויודיעו על כך למייל:   couples@technion.ac.il עד ה- 10.6.2021

     בסיום סמסטר אביב – 29.7.2021

     באמצע סמסטר קיץ – 15.8.2021

     בסוף סמסטר קיץ – 12.10.2021

דיירים שיעזבו שלא במועדים אלה ו/או שלא יודיעו בזמן – יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

תאריכים

יציאה מהמעונות בתום סמסטר אביב תשפ"א עד - 27.7.2021
יום מעברים לקראת סמסטר קיץ תשפ"א - 01.8.2021
ימי הכניסה לדיירים חדשים לסמסטר חורף תשפ"ב הינם 17.10.2021 עד 21.10.2021.