הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות לתארים מתקדמים.

תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".  

מועד ההרשמה: 1/4/2020 - 30/4/2020.

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:

רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).

זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).

זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לסטודנטים רווקים
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 14.6.2020 – 19.6.2020
הרישום ייעשה באתר המעונות
שימו לב לסעיפים הבאים:

  1. סטודנט שיירשם לאחר התאריכים הנ"ל, סיכוייו לקבל מעונות קטנים והוא יקבל תשובה מאוחרת ועל סמך מקום פנוי בלבד .
  2. סטודנט שיבקש להיכנס למעונות בחודשים ספטמבר, אוקטובר 2020 עבור בחינות מועדי ב', יוכל לקבל מעונות על בסיס מקום פנוי במעונות תחתון או העמים בלבד.
  3. סטודנט שיירשם למעונות לסמסטר קיץ ויעזוב במהלך סמסטר קיץ – יישלם שכר דירה עד סוף הקיץ, 13.10.2020.

הערות

  • ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
  • ניתן לגור במעונות בקיץ גם אם לא לומדים במהלך סמסטר קיץ.
  • תשובות יינתנו עד סוף חודש יוני רק לסטודנטים שיקבלו לקיץ מעונות אחרים מאלה שגרים בהם עכשיו, ולסטודנטים שלא ניתן יהיה להיענות לבקשתם.
  • לסטודנטים שיבקשו להמשיך לגור בחדרם ובקשתם תאושר – לא תישלח הודעה.

שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים להלן ולא במועדים אחרים כלשהם.
תאריכים
סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות (לאלה שאינם ממשיכים לגור בקיץ) -  עד 29.7.2020
מעברים וכניסות לסמסטר קיץ - 4.8.2020 מהשעה 8:00 עד 13:00
פינוי המעונות בסוף סמסטר קיץ (לסטודנטים שלא ממשיכים לגור בחורף תשפ"א) - עד 13.10.2020.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לזוגות ולזוגות עם ילדים
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 14.6.2020 – 19.6.2020
הרישום ייעשה באמצעות שליחת מייל אל: couples@technion.ac.il

זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ – לא צריכים להירשם.
זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב באחד ממועדי היציאה שלהלן, יודיעו על כך למייל:   couples@technion.ac.il עד ה- 19.6.2020

ישנם 3 מועדים בלבד ליציאה מהמעונות:
בסיום סמסטר אביב – 29.7.2020
באמצע סמסטר קיץ – 15.8.2020
בסוף סמסטר קיץ – 13.10.2020

אלה שיעזבו שלא במועדים אלה ו/או שלא יודיעו בזמן – יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.
זוגות וזוגות עם ילדים שמעוניינים לעבור דירה בקיץ, יכתבו למייל: couples@technion.ac.il עד 19.6.2020. בקשות שיגיעו לאחר מכן ייענו בשלב מאוחר ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

תאריכים
שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים במסמך זה בלבד ולא במועדים אחרים כלשהם.
סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות (לאלה שאינם ממשיכים לגור בקיץ) -  עד 29.7.2020.
מעברים וכניסות לסמסטר קיץ - 4.8.2020 מהשעה 8:00 עד 13:00

תאריכים רלבנטיים קרובים:
מועד עזיבת המעונות בסיום סמסטר אביב תש"פ: 29/7/2020.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תש"פ: 4/8/2020 בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תש"פ: 4.8.2020.