הרשמה - סטודנט חדש

 

 

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות תארים מתקדמים.
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לתשפ"ב:

רווקים

יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים-
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (לחץ כאן לרשימת היישובים בסביבת חיפה) וסטודנטים לשעבר ימלאו טופס בקשה למעונות באתר המעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים. לחץ להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
בסמסטר חורף
עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים.
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות
באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.
המתקבלים לרפואה, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 15 לאוגוסט, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים.
רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה המתקבלים לטכניון אחרי 15 באוגוסט יכולים לבקש מעונות באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.
בסמסטר אביב
סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) - ימלאו את הטופס מתאריך 1.11.2021 ועד 10.1.2022,
כולל סטודנטים שלמדו בעבר ומתחילים ללמוד בפקולטה אחרת או חוזרים לאותה פקולטה.
:סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון ועד 10.1.2022 באתר רישום וקבלה או באתר
newstud.technion.ac.il
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הבקשה תבוא לדיון על בסיס מקום פנוי.
תאריכים
יציאה מהמעונות בתום סמסטר אביב תשפ"א עד - 29.7.2021
יום מעברים לקראת סמסטר קיץ תשפ"א - 1.8.2021
ימי הכניסה לדיירים חדשים לסמסטר חורף תשפ"ב הינם 17.10.2021 עד 21.10.2021.

זוגות וזוגות עם ילדים

ימלאו טופס בקשה למעונות באתר המעונות,
ויצרפו את המסמכים הנדרשים - להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf)להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים וכולל בעלי תעודות זוגיות מארגון "משפחה חדשה").
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.