תהליך זיכוי מהחדר

על כל סטודנט לבצע תהליך זיכוי מהחדר בזמן עזיבת המעונות או במעבר לחדר אחר. תהליך הזיכוי שונה במעט בהתאם לסוג החדר שבו מתגוררים. במידה שהמגורים הם בדירה – יש לנקות הן את החדר והן את החלק היחסי באזור המשותף בדירה. במידה שהמגורים הם בחדר בו השרותים משותפים לבנין – יש לנקות את החדר.

שלבי הזיכוי

 • יש לקבוע  עם אחראי הביתן לפחות שלושה ימים לפני המועד שבו הוא יגיע לחדר על-מנת לבדוק את מצב החדר. כמו כן יש לברר איתו (או במשרד האזורי) מהו החלק המשותף בדירה שיש לנקותו לקראת הזיכוי.
 • ביצוע הניקיון
  1. ניקוי חלונות
  2. ניקוי אבק ממדפים, שולחנות, מגירות, רדיאטור וכד'
  3. ניקוי דלת החדר (כולל הסרת מדבקות) + מתגי החשמל
  4. שטיפה יסודית של החדר (כולל מתחת למיטה)
  5. ניקוי ארון המקלחת + ארון המטבח שהיה ברשותך (בדירות)
  6. ניקוי ארון הבגדים (כולל מגירות) וארגז המצעים
  7. ניקוי החלק המשותף בדירה שעליו הוחלט בחלוקה הדירתית
  8. הוצאת כל הציוד האישי מהדירה.
 • החזרת ציוד מיוחד שהתקבל (תנור, מנורה, מדף שרטוט וכד') לעובד הטכני באזור המגורים
 • הזמנת אחראי הביתן לביקורת (כאמור לפי תאום) והחזרת המפתח (לאחראי הביתן)
 • קבלת טופס הזיכוי

לגבי זוגות ומשפחות - התהליך זהה והניקיון יעשה בכל הדירה.

במידה שהתהליך לא יתבצע כפי שמפורט, יחויב הסטודנט בעלות חודש מגורים + הוצאות ניקיון + הוצאות מפתח וכד'.