מידע כללי

מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על עינייני סטודנטים, אלא עם הסטודנטים עצמם.

משרד מעונות ראשי

בנין 115 במעונות
טל': 04-8292284
פקס: 04-8293090
מייל לשליחת מסמכים חסרים: Haserim.Meonot@dp.technion.ac.il
מייל לשליחת מסמכים חסרים זוגות: Haserim.zug@technion.ac.il
מייל לשליחת מסמכים חסרים לזוגות עם ילדים: Haserim.mish@technion.ac.il
מייל לשליחת ערעורים: Irurim.Meonot@technion.ac.il
מייל לחידוש בקשה לאביב: hidoosh-aviv@technion.ac.il
שעות קבלה: ימים א – ה , 8:00 – 11:30, 13:30 – 14:00.
מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 10:15 עד 12:30
ו - 14:00 עד 14:30.

בעלי תפקידים

אורלי רוטר – מנהלת מעונות הסטודנטים
איתמר שיינמן – הממונה על האחזקה במעונות
יעל אביבי – ראש מדור סטודנטים
ליאורה וגנר – מזכירת המעונות 
סיגלית קופרפרב – אחראית רישום וקבלה
עינב ליבוביץ - מזכירת רישום וקבלה
מיכאלה קורץ – מזכירת אחזקה

אתרי מעונות

אתר הגשת מועמדות למעונות לסטודנטים חדשים
אתר להגשת בקשות ממוחשבות: לסטודנטים ותיקים, לזוגות ולמשפחות.
משרד דיקן הסטודנטים
שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל והמים:
אחראי מניית חשמל ומים
hashmal.meonot@dp.technion.ac.il
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו', יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאחראי לכתובת הנ"ל.
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר. ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה, וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
בכל דירה, על פי מספר השותפים (5 או 6), מחולקת צריכת החשמל שווה בשווה בין כל השותפים בדירה.
מערכת מוני החשמל האוטומטית, מתואמת עם מערכת גביית שכר הדירה של הסטודנט, ומחייבים את הסטודנט בהתאם לכך.
התקנת מוני החשמל בטכניון, נעשתה במטרה לעודד חיסכון בשימוש בחשמל.
יתר על כן, התעריפים הנגבים מסטודנטים, נמוכים מאלו הנגבים ע"י חברת חשמל.

רכז מעונות באס"טMeonot@asat.technion.ac.il

התאמת מעונות עפ"י מצב רפואי

סטודנטים שנרשמו למעונות ומבקשים התאמה לאור מצבם הרפואי מתבקשים למלא:
טופס בקשה לאבחנה רפואית /files/2021/06/טופס-פניה-לאבחון-רפואי.pdf.
ויתור על סודיות רפואית /files/2021/06/ויתור-סודיות.pdf.
את הטפסים יש לשלוח למייל: mailto:med_requests@technion.ac.il בצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
המידע יועבר לרופא הטכניון ותשובה תשלח במייל מהמשרד.
החלטת רופא הטכניון הינה סופית וקובעת.

הוט

מידע ניתן לקבל בקישור .http://www.asat.org.il/life/contents/dorms/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA#hot
מנהל תיק לקוחות של הטכניון בהוט-  עדי אלון נייד: 053-6063418 –Hot@list.asat.org.il.

כלבי נחייה במעונות

הכנסת כלב נחייה למעונות אפשרית בתיאום עם רכז המעונות Meonot@asat.technion.ac.il.
כדי לקבל אישור לכך יש לחתום על הטפסים הנדרשים.