טופס בקשה למגורים במעונות למשפחות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לזוגות עם ילדים המתחילים את לימודיהם בחורף תש"פ: 14/4/2019 עד 30/6/2019.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לזוגות עם ילדים ותיקים: 14/4/2019 עד 3/5/2019.
לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.