טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"א לזוגות עם ילדים חדשים.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"א לזוגות עם ילדים ותיקים: 1/1/2021 עד 10/1/2021.

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.