טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לזוגות ללא ילדים המתחילים את לימודיהם בחורף תש"פ: 14/4/2019 עד 30/6/2019.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לזוגות ללא ילדים ותיקים: 14/4/2019 עד 3/5/2019.
סטודנטים ותיקים: לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר חורף: יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.