טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה: 1/4/2020 עד 31/8/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לסטודנטים ותיקים: 1/4/2020 עד 30/4/2020.

סטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.