טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה: 14/4/2019 עד 30/6/2019.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ לסטודנטים ותיקים: 14/4/2019 עד 3/5/2019.

סטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.