טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:
לסמסטר אביב תשע"ח - ההרשמה הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים שלמדו בעבר: 15/4/2018 עד 30/6/2018.
לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.