תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

להלן תאריכים הנוגעים למגורים במעונות:

כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף (הודעה על מועד הכניסה המדויק תימסר באופן פרטני במייל) – 18.10.2020 עד 22.10.2020

סטודנטים שקיבלו זכאות למעונות לסמסטר חורף: