כתובות ומספרי טלפון

פקס רישום וקבלה - 8293090
מייל לשליחת טפסים חסרים - Haserim.Meonot@dp.technion.ac.il.
8292287,8292284 בנין 115 במעונות טכניון עליון משרד ראשי-הנהלה מזכירות
8292420 בנין 115 במעונות טכניון עליון הממונה על האחזקה במעונות
8292419 בנין 116 במעונות טכניון עליון משרד אזור טכניון עליון
8292349 בין בנין 105 ל- 110 במעונות טכניון תחתון משרד אזור טכניון תחתון
8292180,8292139 בין בנין 943 ל- 945 במעונות קנדה משרד אזור קנדה
8292403 בנין 458 במעונות שער מזרח משרד אזור שער מזרח
8515783 רח' אלנבי 85, קרית אליעזר, חיפה משרד אזור מעון קסל
8292864 בנין 901 במעונות סגל זוטר משרד אזור סגל זוטר
077-8871890 בנין 132 בכפר המשתלמים משרד כפר המשתלמים

שעות קבלת קהל:
  - משרד מעונות ראשי:  08:00-11:30,  13:30-14:00
  - משרדים אזוריים:      09:30-11:30,  13:30-14:00.

לסטודנטים חדשים:
 - אתר הגשת מועמדות למעונות:  http://newstud.technion.ac.il

משרד דיקן הסטודנטים:
 -  http://www.admin.technion.ac.il/dean
 
שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו':
  - 
hashmal.meonot@dp.technion.ac.il

רכז המעונות באגודת הסטודנטים
  -  אלי כהן נייד: 054-2423012  דוא"ל: meonot@asat.org.il

מרכז המחשבים :
 - חיבור לרשת הטכניונית – http://socket.technion.ac.il
 - בעיות ותקלות  דני הילברט: 8292184.

הוט :
- תקלות  טל' : 0777078401 או 1801705705.

סופרמרקט:
טכניון תחתון: בניינים 101-104
קנדה: מול בנין 923
מזרח: בנין 458

מספרה: בבנין 106 בטכניון תחתון.

מועדונים:
טכניון תחתון:
מועדון גסטר בבניינים 106-109
מועדון אדו"ט בבניינים 107-108
מועדון נעלי בית  בבניינים 105-110 (רוניצ'ו).

קנדה:
מועדון האזנה בבניין 935
מועדון מוסיקה בבניין 936
חוות מחשבים מק"ק בבניין 941

מזרח:
חוות מחשבים בבניין 451
מועדון הלר בבניין 451
מועדון ידיעת הארץ 458

קסל:
מועדון במקלט
חוות מחשבים קומה 1
חדר כושר קומה 1