תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

מועד יציאה מהמעונות בסיום סמסטר קיץ תשע"ז - 2.10.2017
מועד מעברים לסמסטר חורף תשע"ח - 15.10.2017
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשע"ח - 17.10.2017 - 22.10.2017

הרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ח.
בקשות למעונות לסמסטר חורף תשע"ח יוגשו באתר המעונות.

בטווח התאריכים הללו, עליכם להיכנס לאתר המעונות וללחוץ על "רישום למעונות"
(למעלה משמאל).
יפתחו שלוש אפשרויות – טופס בקשה לרווקים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.
לאחר הקשת שם משתמש וסיסמה, הקפידו לסמן שהבקשה מיועדת לסמסטר חורף תשע"ח.
לצורך מילוי הבקשה תתבקשו לסרוק ולצרף מסמכים.
באתר נמצאים קבצים עם הנחיות למילוי הטופס, הקפידו לקרוא את ההנחיות.
שימו לב: טופס ללא המסמכים המבוקשים לא יטופל.

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

אתר המעונות: http://dorms.technion.ac.il/

סטודנטים הזקוקים להמלצת רופאת הטכניון בנוגע למגורים במעונות, יסרקו וישלחו את המסמכים הרפואיים הרלוונטים ובנוסף מכתב המסביר את פרטי הבקשה, לכתובת: med.dorm@technion.ac.il
תשובה תמסר ישירות למשרד מעונות.